Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst

Als u met een recept naar de apotheek gaat sluit u met de apotheker een behandelingsovereenkomst. Wat houdt zo’n overeenkomst in? Wat kunt u verwachten van de apotheker? Welke informatie hoort de apotheker u te geven? Hoe snel moet de apotheker een medicijn kunnen leveren? En wat kan de apotheker van u verwachten? Welke gegevens zou u aan de apotheker moeten geven? Moet u de adviezen van de apotheker opvolgen? Kortom: welke rechten en plichten hebben beide partijen? In de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is een aantal rechten en plichten van beide partijen vastgelegd.

Meer informatie kunt u hier lezen.