Werkwijze

Werkwijze

De Dienstapotheek is een apotheek welke geopend is voor spoedgevallen op díe uren, dat de aangesloten apotheken gesloten zijn. Dit zijn dus de uren tijdens de avond, de nacht, het weekend en de feestdagen. Wat is een spoedeisend geval? Een spoedeisend geval is voor ons een hulpvraag om één of meerdere medicijnen, die u nodig heeft om een acuut ontstaan gezondheidsprobleem te behandelen.

Beperkt assortiment

Wij hebben in overleg met de huisartsen een beperkt geneesmiddelassortiment op voorraad. Dit is echter ruim voldoende om u in spoedgevallen te kunnen helpen.
Het kan dus voorkomen dat wij voor een korte periode medicijnen meegeven, maar genoeg om op een later moment weer naar uw eigen apotheek te kunnen gaan. Ook kan het voorkomen dat een bepaald medicijn op is. In overleg met de voorschrijvend arts zoeken we dan naar een alternatief.

De Dienstapotheek beschikt niet over kunst- en hulpmiddelen of incontinentiemateriaal. Hiervoor zult u zich moeten wenden tot uw gebruikelijke leverancier.

Informatie uitwisseling

Wat gebeurt er als u onverwacht bij een andere apotheek of arts moet aankloppen? Of als u naar het ziekenhuis moet? Dan is het erg belangrijk, dat de andere apotheek of zorgverlener van uw medicijngebruik op de hoogte is. Daarom werken apothekers, huisartsen en medisch specialisten in uw regio samen. Zij kunnen gegevens elektronisch delen via een regionaal beveiligd netwerk: het LSP. Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. Uw medicijngebruik verloopt dan zo veilig mogelijk. U kunt online uw zorgverleners toestemming geven uw medische gegevens te delen met DigiD. U kunt zich ook bij uw apotheek laten aanmelden op het LSP. Als u daar toestemming voor gegeven hebt, kunnen we de gegevens uit uw eigen apotheek raadplegen. Op deze manier kunnen we een optimale zorg rond uw geneesmiddelgebruik leveren. Indien u genees- of verbandmiddelen op recept van De Dienstapotheek betrekt wordt uw eigen apotheek met uw toestemming vervolgens hiervan op de hoogte gebracht.