Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Moet ik me legitimeren?
Om de juiste identiteit van de patiënt op het recept te kunnen vaststellen, moet u zich kunnen legitimeren, wanneer daar om gevraagd wordt.

Hoe wordt de identiteit van de patiënt vastgesteld?
Voor het bepalen van de juiste identiteit wordt gebruik gemaakt van uw BurgerServiceNummer.

Is de Dienstapotheek altijd geopend?
Nee, de Dienstapotheek Tilburg is alleen geopend buiten de openingstijden van uw eigen apotheek.

Wat is een spoedeisend geval?
Een spoedeisend geval is voor ons een hulpvraag om één of meerdere medicijnen of hulpmiddelen die u nodig heeft om een acuut ontstaan gezondheidsprobleem te behandelen.

Kan ik met elk recept naar de Dienstapotheek?
Voor recepten van speciale bereidingen en herhaalrecepten kunt u niet terecht bij de Dienstapotheek Tilburg

Zijn alle geneesmiddelen op voorraad?
Wij hebben in overleg met de huisartsen een beperkt geneesmiddelassortiment op voorraad. Deze is echter ruim voldoende om u in spoedgevallen te kunnen helpen.

Wat zijn de kosten van een recept?
De prijs die wij rekenen voor de aan u geleverde geneesmiddelen inclusief de bijbehorende zorg, is opgebouwd uit twee onderdelen: de geneesmiddelkosten en de zorgkosten.
Vanaf 1 juli 2021 bedraagt het standaardtarief voor de zorgkosten € 27,38 (incl. BTW). Voor de geneesmiddelkosten hanteren wij de maximumprijs die door de overheid is vastgesteld.

Zijn er extra kosten bij handverkoop?
Op zelfzorgmiddelen wordt een toeslag van € 3,50 per product berekend

Hoe kan ik betalen?
U kunt betalen m.b.v. een pinpas of contant geld.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?
Indien u een klacht heeft kunt u deze melden in de apotheek, m.b.v. het contactformulier op de website of via e-mail.

Zijn mijn geneesmiddelen bekend bij de Dienstapotheek?
Indien u uw apotheek toestemming gegeven hebt om uw medicatiegegevens te delen met andere zorgverleners, dan kan de Dienstapotheek deze raadplegen via het LSP.

Wordt mijn eigen apotheek geïnformeerd nadat ik medicatie heb gekregen?
Indien u ons toestemming geeft, kunnen wij via het LSP uw medicatiegegevens elektronisch doorgeven aan uw eigen apotheek.

Hoe weet ik of mijn apotheek is aangesloten bij deze Dienstapotheek?
Uw apotheek is aangesloten indien hij vermeld staat in de lijst met deelnemende apotheken.

Voor hoe lang krijg ik geneesmiddelen mee?
Spoedmedicatie wordt gewoonlijk voor hooguit enkele dagen tot een week afgeleverd.