Dienstapotheek

Privacy

De Wet bescherming persoonsgegevens (WPB) bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen van de mensen voor wie ze bestemd zijn. De wet geeft u het recht om de over u opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de gegevens zijn verstrekt.

Conform de WPB, worden uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd zijn vertrouwelijk behandeld. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verstrekken of aanwenden voor commerciële doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Dienstapotheek Tilburg bewaart en gebruikt uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen voor het doel waarvoor dit aan ons is opgegeven.

Dienstapotheek Tilburg bewaart en gebruikt de informatie, die u vrijwillig via onze website aan ons verstrekt, ten behoeve van dienstverlening.

Bij ons worden uw gegevens bijgehouden in uw patiëntendossier. U mag dit dossier altijd inzien om gegevens aan te vullen en te corrigeren. De gegevens zijn verder uitsluitend toegankelijk voor de bevoegde apotheekmedewerkers, de dienstdoende apotheker(s) en uw arts(en). Ze worden alleen gebruikt als dat belangrijk is voor uw gezondheid. 
U wordt in de apotheek zo vlot en discreet mogelijk geholpen. Als u eens wat uitgebreider met de apotheker of een van de medewerkers wilt overleggen of praten, kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen.