Dienstapotheek

Disclaimer

Deze website is met grote zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt.

Dienstapotheek Tilburg is niet aansprakelijk voor welke directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Noch is Dienstapotheek Tilburg aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die op deze site beschikbaar is of door middel van deze site toegankelijk is gemaakt.

Deze site bevat links naar sites van derden, die niet onder de controle van Dienstapotheek Tilburg vallen. Dienstapotheek Tilburg is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites noch voor diensten of producten die op of via die sites worden aangeboden of aangeprezen. Wij bieden deze links slechts aan als service en zijn op geen enkele manier verbonden of gelieerd aan de betreffende bedrijven.

Niets op deze website kan worden beschouwd als een advies van financiële aard om al dan niet op een bepaalde wijze te handelen, noch als een uitnodiging om te investeren of zaken te doen met betrekking tot enige vorm van investering. Dienstapotheek Tilburg heeft het exclusieve intellectuele eigendom van deze site, inclusief alle afbeeldingen.

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd en mag niet openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden zonder toestemming van Dienstapotheek Tilburg. De aangeboden informatie mag slechts worden aangewend voor informeel, persoonlijk gebruik. Dienstapotheek Tilburg is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 18078076.